Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жарандарды кабыл алуунун онлайн форматын сунуштайт. Сиз кайрылуу калтыруу үчүн министрликтеги тийиштүү бөлүмдү тандап, ал жерге керек болгон маалыматтарды толтуруп, жибере аласыз.