Кесиптик билим берүү башкармалыгы. Тел. +996 312 62 04 85