Эл аралык кызматташтык жана инвестиция тартуу бөлүмү. Тел. +996 312 62 04 97