Бюджеттик саясат, финансылык талдоо башкармалыгы. Тел. +996 312 66 50 02