Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү. Тел. +996 312 62 20 79