Укуктук камсыз кылуу жана кадрдык иштер башкармалыгы. Тел. +996 312 66 47 26