Лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгы. Тел. +996 312 66 23 42