Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү. Тел. +996 312 62 05 16