Документтик камсыздоо жана көзөмөлдөө бөлүмү. Тел. +996 312 66 24 44