Коррупциянын алдын алуу саясаты сектору. Тел. +996 312 62 05 03