Мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы. Тел. +996 312 66 25 35